Digitalisering

Natuurlijk houdt de culturele stichting Kulturstiftung Saksen-Anhalt zich bezig met het behoud van de historische waarden. Juist daarom horen daar ook ‘moderne’ opgaven als de digitalisering bij ons dagelijkse werk. Binnen de stichting begon dit met een driejarig ondersteunend project in het kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale). Een speciaal opgerichte centrale digitaliseringsafdeling zorgt daar samen met een werkgroep voor, die regelmatig vergadert.

Een dusdanige databank zal toekomstig inventarisatieboeken, systeemkaarten en archieflijsten vervangen. Met moderne software worden alle aanwezige informatie over ons kunst- en cultuurgoed gebundeld, uitleenprocedures bewerkt en herstelprocessen gedocumenteerd. Ook de professionele registratie van te archiveren beeld-data horen bij onze opgaven - dit doen wij met eigen repro-installaties of externe fotografen. Sinds 2012 hebben wij ongeveer 120.000 gegevens van objecten uit zeven verschillende musea samengevat (stand december 2018). Successief moeten nu alle rond 330.000 werken die wij in onze huizen presenteren op deze manier worden opgeslagen.