Collectie

De afwisselende geschiedenis van de burcht Falkenstein weerspiegelt in de objecten van hun collectie. Terwijl de middeleeuwen zich vooral door de indrukwekkende architectuur toont, vormen met name de jongere gebruikfases het beeld van de collectie. Met het doel de burcht Falkenstein als representatieve residentie in te richten, kochten de Asseburgers sinds de 19e eeuw een groot aantal inrichtingsvoorwerpen.

Hoewel reeds sinds de periode van de romantiek gedeeltelijk toegankelijk, werd in de burcht in 1946 een openbaar museum geopend. Bij het interieur hoorden van begin af aan de uit familiebezit afkomstige meubels uit de 19e eeuw. Maar ook oudere stukken uit de gotiek en renaissance zijn in het interieur te vinden. Bij het bestand hoort naast talrijke schilderijen verder een beduidende collectie van jachtwapens en toebehoren uit de 15e en 20e eeuw.
Museumstukken over de geschiedenis van het middeleeuwse recht, van de Falkensteins en het alledaagse leven in een burchtcomplex vullen de collectie aan.
Een verder accent ligt op de geschieden is van het locale toerisme in de 19e en 20e eeuw. Het bestand aan grafieken, schilderijen en ansichtkaarten rondom de Burcht Falkenstein kon in de afgelopen jaren veelvuldig worden vergroot.